به گزارش خبرنگار بین الملل برنا، پس از اینکه نیروهای خارجی و صلح‌بانان آفریقایی به مبارزه با شورشیان افراط گرای سومالی پرداختند و آنها را به عقب راندند، هم اکنون نگرانی هایی در خصوص نفوذ افراط گرایان در نیروهای امنیتی سومالی افزایش یافته است.

برخی از مقامات امنیتی سومالی می گویند: هم اکنون در شرایطی هستیم که دشمن و دوست را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهیم.

نزدیک به دو دهه در سومالی درگیری و تنش وجود داشته است اما با کمک صلح‌بانان اتحادیه آفریقا، شورشیان الشباب مرتبط با القاعده در این کشور عقب‌نشینی کرده‌اند.

قدرت های غربی نگران آن هستند که سومالی تبدیل به بستری برای گسترش افراط‌گرایی شود و اگر نیروهای امنیتی نتوانند دستاوردهای امنیتی خود را تقویت کنند، دوباره این کشور در شورش و ناآرامی فرو رود.