همکاری با ترکیه به عنوان دیگر کشور خواهان میزبانی المپیک 2020 جهت حفظ رشته کشتی در بازی‌های المپیک و انعکاس نقطه نظرات ژاپن جهت حفظ رشته کشتی در المپیک به کمیته بین المللی المپیک از جمله برنامه های چشم بادامی ها بوده است.

همچنین انعکاس حمایت و خواسته افکار عمومی ژاپن جهت حفظ رشته کشتی در بازی های المپیک از طریق ایجاد وب سایت امضای شهروندان در حمایت از حفظ رشته کشتی در بازی‌های المپیک (در صورت عدم توانایی افراد کهنسال در استفاده از اینترنت امضای ایشان بر روی کاغذ اخذ می‌شود) و ارائه آن به كمیته بین‌المللی المپیك در پایان می 2013 از جمله دیگر برنامه های ژاپنی ها می باشد.

بر این اساس، انعكاس نقاشی، عكس و نامه‌های ابراز علاقه نونهالان و نوجوانان كشتی گیر ژاپنی به حضور در این رشته در المپیك 2020 به كمیته بین المللی المپیك از دیگر برنامه های این کشور در راستای حفظ کشتی درالمپیک است.

به نقل از ابوالفضل سیردانی