به گزارش خبرگزاری برنا، حسینعلی نوری، مدیرکل انتخابات وزارت کشور، جدیدترین نتایج آرای شمارش‌شده را به شرح زیر اعلام کرد:

روحانی: 8439530 رأی، معادل 50.48 درصد 

قالیباف: 2560383 رأی، معادل 15.31 درصد 

رضایی: 2101330 رأی، معادل 12.57 درصد 

جلیلی: 1890462 رأی، معادل 11.30 درصد 

ولایتی: 977765 رأی، معادل 5.84 درصد 

غرضی: 196922 رأی، معادل 1.17 درصد