تابستان فصل سفر است. در این فصل گرم سفر کار راهنمایان تور زیاد می شود. آنها که همیشه در سفرند، این روزها سفرهای بیشتری می روند.
 
روز چهارشنبه 6 شهریور جمعی از راهنمایان تور مهمان خانه خبر جوانی بودند. میثم امامی، محمود گلچین، مرتضی رضایی منش، مجید کشوری و مهدی ده دشتی در یک میزگرد یک ساعته از شغلشان، از میزان شناخت مردم از فضاهای گردشگری ایران و از میزان استقبال آنها از تورها گفتند.

آنها معتقدند ایران جاذبه های گردشگری و طبیعت گردی زیادی دارد. اما عوامل زیادی هست که اجازه نمی دهد از این فرصت استفاده شود.  ضمن این که مردم هم از اماکن دیدنی ایران اطلاع درستی ندارند.

شرح کامل این میزگرد را می توانید روز شنبه در خانه خبر جوانی بخوانید.