ضرغام صادقی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا اظهار کرد: با توجه به شرایط و قانونی که در راستای ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خانواده به وجود آمده به راستی هدف از وضع این قانون صحیح نیست چرا که باعث تبعات و بروز مشکلاتی در جامعه خواهد شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرپرستی کودکان و فرزندان بی سرپرست قطعا باعث تعالی افراد در جامعه می‌شود و کودک بدون دغدغه و با آرامش رشد و نمو خواهد کرد.

وی تاکید کرد: چنانچه این احتمال وجود داشته باشد که فرد ممکن است در آینده با پدرخوانده و سرپرست خود ازدواج کند دیگر امنیتی برای کودک وجود نخواهد داشت.

صادقی اذعان داشت: قانون ازدواج فرزند خوانده با سرپرست در جامعه ممکن است با سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب مواجه شود. این موضوع با قانون و اخلاق در تضاد و تقابل خواهد بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: فراهم شدن و ایجاد امکان در زمینه ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده قطعا مورد پسندید جامعه نیست چرا که این گونه اعمال زمینه را برا ی آزادی عمل برخی افراد سودجو و فرصت طلب ایجاد می‌شود.

صادقی گفت: با تایید قانون ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خانواده ، شائبه ای در ذهن کودک، پدرخوانده و خانواده به صورت جدی پدیدار می شود و ماهیت این قانون به جای حمایتی تحت الشعاع پاره ای از مسائل قرار می‌گیرد.
 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد در جامعه تمایل به پذیرش فرزند خوانده دارند اما این قانون افراد و همچنین خیران را دچار تردید کرده و دیگر کسی تمایلی برای پذیرش کودک ندارد و این مساله سبب بار مالی بر دوش دولت می‌شود.