این مسابقات با حضور 4 تیم به میزبانی تیمهای آکادمی اسکیت انقلاب الف و ب در سالن اسکیت مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزارگردید که در پایان نتایج ذیل رقم خورد:
 صبح روز جمعه (12مهرماه):انقلاب 0_ورامین 2،انقلاب ب 3_ آکادمی اسکیت تبریز 2، 
بعدازظهر جمعه (12مهرماه): انقلاب ب 2_ورامین 3، انقلا الف 3_آکادمی اسکیت تبریز3    
لازم به ذکر است این مسابقات قرار بود با حضور پنج تیم برگزار گرددکه تیم ستارگان طلایی از شرکت در لیگ پنجم انصراف داد.