واحد آموزش آکادمی اسکیت انقلاب با همکاری فدراسیون اسکیت در نظر دارد یک دوره مربیگری تئوری و عملی درجه 3 اسکیت را در بخش آقایان و بانوان طبق سرفصل‌های جدید مربیگری درجه 3 برگزار کند.
این دوره با مجوز شماره290/0912 مورخ 1392/06/26 فدراسیون اسکیت، مهر ماه سالی جاری در سالن اسکیت مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار می شود وتمامی مربیانی که دارای مدرک مربیگری پایه از فدراسیون اسکیت هستند وباید در دوره مذکور شرکت کنند.
لازم به ذکر است دوره مذکور تلفیقی از سر فصل‌های مربیگری پایه و درجه 3 سرعت است و 60 ساعت به طول خواهد کشید.
محمد رضا مهدویان مدرسی بخش عملی دوره آقایان و خانم احمد بیگی مدرس بخش عملی دوره بانوان هستند.
گفتنی است گواهینامه‌های مربیگری پایه طبق بخشنامه شماره 290/0725 مورخ 1392/05/26فدراسیون اسکیت تا آخر سال 92 دارای اعتبار است.