به گزارش خبرنگار بین‌الملل برنا، یک گروه 100 نفره از کارشناسان سلاح‌های شیمیایی و ناظران بین‌المللی، امروز پنجشنبه وارد دمشق شده و عملیات انهدام زرادخانه شیمیایی سوریه را آغاز خواهند کرد.  

یک گروه از این تیم صد نفره شامل کارشناسان سازمان بین‌المللی منع گسترش تسلیحات شیمیایی و گروه دیگر شامل ناظران بین‌المللی خواهند بود. 

قرار است این کارشناسان بلافاصله پس از ورود به دمشق، فعالیت خود را برای انهدام زرادخانه شیمیایی سوریه آغاز کنند. 

دولت دمشق همکاری بسیار خوبی را با کارشناسان سازمان ملل برای امحای تسلیحات شیمیایی سوریه داشته است و که این امر تقدیر جامعه بین‌المللی از دولت اسد را در پی داشته است.