آیین معرفی کتاب شرح شوق (شرح و تحلیل اشعار حافظ) اثر دکتر سعید حمیدیان به همت انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی در دانشکده ی زبان و ادبیات فارسی همین دانشگاه برگزار شد.

سالن شهید عضدی دانشگاه علامه در بیست و دوم مهرماه سال 92 پذیرای استادان، حافظ دوستان و حافظ پژوهان بود تا به بهانه یادروز حافظ شیرازی به معرفی بزرگترین و جامع ترین شرح موجود از اشعار حافظ بپردازد.

این شرح هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی در تاریخ حافظ پژوهی ادب فارسی بی نظیر بوده و با نگاهی ساختاری به رمز گشایی غزلهای حافظ میپردازد.

مولف اثر در بخشی از سخنان خود به روشن تر کردن همین نظریه ی ساختاری خود پرداختند و مهمان دیگر برنامه آقای کامران فانی(کتاب شناس برجسته) با اشاره به اینکه پزوهش ها و کتب غزلیات حافظ یا پیرامون حافظ در سال بخش قابل توجهی ازکارنامه ی نشر در ایران را به خود اختصاص میدهد در باره ی ویژگی های این کتاب مطالبی را مطرح کرده.

دکتر سعید حمیدیان از استادان برجسته ی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه بوده و به غیر از حافظ پیرامون نظامی سعدی فردوسی و نیما یوشیج و همچنین در زمینه ی ترجمه آثار ارزشمندی دارند.