به گزارش خبرگزاری برنا از خوزستان، دكتر علی اكبر متكان در آیین افتتاح دانشكده دامپزشكی رشد سریع كشور در حوزه علم و فناوری را یادآور شد و گفت: در دولت های نهم و دهم توجه ویژه‌ای از سوی رییس جمهور به علم و فناوری شده و كسب جایگاه‌ رفیع در بسیاری از حوزه‌های مرتبط، موید این مهم است.

وی تعداد پروژ‌ه‌های افتتاحی وزارت علوم را در ایام دهه فجر امسال شامل 90پروژه با حدود 235هزار مترمربع زیربنا و اعتباری بالغ بر 140میلیارد تومان در 22استان اعلام كرد و افزود: این پروژ‌ه‌ها عمدتا در زمینه فضای آموزشی، كمك آموزشی، اداری، خدماتی، رفاهی، خوابگاهی و ورزشی بوده‌اند.

متكان با اشاره به پروژ‌ه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز نیز اظهار داشت: امروز ساختمان دانشكده دامپزشكی، بلوك‌های خوابگاهی برادران و مركز بهداشت خدماتی خوابگاهی خواهران با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد و 100 میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

معاون وزیر علوم، تحقیقات وفناوری با اشاره به روند رو به رشد توسعه فضاهای فیزیكی دانشگاه شهید چمران به ویژه در یك سال اخیر، آن را زمینه‌ساز ارتقای دانشگاه به سوی یك مركز تخصصی تحصیلات تكمیلی دانست و اظهار امیدواری كرد: با توسعه امكانات و تجهیزات جدید، دانشگاه به سمتی حركت كند كه حداقل 50 درصد ظرفیت آن، تحصیلات تكمیلی باشد.

متکان تصریح كرد: با این وجود، هنوز دانشگاه شهید چمران اهواز به افزایش فضای فیزیكی و تجهیزاتی نیاز دارد تا بتواند برای افزایش رشته‌های جدید متناسب با آمایش سرزمین و طرح جامع آموزش عالی كشور، مهیا شود.

وی بر ایجاد رشته‌های جدید متناسب با نیاز استان و منطقه تاكید كرد و گفت: بهترین خاستگاه برای راه‌اندازی و تدریس رشته‌های مرتبط با صنعت نفت و پتروشیمی، خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز است كه امیدواریم نظام آموزش عالی به سمتی حركت كند كه در هر منطقه، رشته‌های متناسب با در نظر داشتن طرح آمایش سرزمین ایجاد شود.