به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برنا، در این نشست که از طرف گروه مطالعات روابط فرهنگی بین‌الملل پژوهشکده ارتباطات فرهنگی و بین‌الملل پژوهشگاه برگزار می‌شود، سید محمدکاظم سجادپور (دکتری روابط بین‌الملل، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه)،‌ سخنرانی خواهند کرد.

معنا و مفهوم ایران هراسی، علل و انگیزه‌های ایران هراسی در غرب، ارتباط بین ایران هراسی و اسلام هراسی و شیعه هراسی، راهکارها، سازوکارها و ابزارهای مقابله با ایران هراسی و ضرورت غیرامنیتی کردن هویت ایرانی، شیعی و اسلامی از طریق تصویرسازی مثبت از آنها مهمترین محورهای مورد بحث در این جلسه است.

این نشست روز دوشنبه 18 بهمن 89 ساعت 10 صبح در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود. حضور دانشجویان، استادان و پژوهشگران علاقه‌مند در این نشست، آزاد است. 

این نشست در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از میدان ولیعصر (عج)، خیابان دمشق برگزار می‌شود.