به گزارش خبرنگار اندیشه برنا، گروه مطالعات علم موسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران در ادامه سلسله سخنرانی‌های پاییز خود نشست بررسی "آفرینش‌گرایی
تاریخچه و مسائل فلسفی" را برگزار می‌شود. 

این نشست با حضور امیر احسان كرباسی‌زاده، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران روز چهار‌شنبه 20 بهمن برگزار می‌کند. 

نشست بررسی "آفرینش‌گرایی تاریخچه و مسائل فلسفی" ساعت 16:30 در انجمن حكمت و فلسفه ایران به آدرس خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره 6 برگزار می‌شود.

همچنین در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی معرفی کتاب در موسسه حکمت و فلسفه اینبار کتاب "افكار هگل" نوشته كریم مجتهدی با حضور وی برگزار می‌شود. 

بنا بر این گزارش این نشست، ساعت 15 روز پنج‌شنبه 21 بهمن برگزار خواهد شد.