خبرگزاری برنا-شاید این جمله را شنیده باشید: «به من بگو چه دور می‌اندازی به تو خواهم گفت که هستی.» خیلی وقتها موقع خرید و مصرف کالاها به تنها چیزی که فکر نمی‌کنیم این است که اصلا برای چه سراغ خریدش آمده‌ایم و چه معناهایی از این کالا برداشت می‌شود. شاید فقط به جیب‌هایمان نگاه کنیم و کیفیت کالا اما از این که کالاها برای ما و دیگران چه معنایی دارند صرف نظر کنیم. در حالی که مصرف یکی از نمودهای زندگی روزمره است که توسط جامعه‌شناسان و محققان مطالعات فرهنگی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و منشا شناخت افراد جامعه می‌شود. این مصرف لزوما به شکل کالا نیست و شامل مصارف فرهنگی مثل فیلم و هنر هم می‌شود. ژان بودریار، نویسنده فرانسوی در کتاب «جامعه مصرفی» از همین معناها می‌گوید و مصرف را با دیدی تازه تحلیل می‌کند. این تحلیل شامل مفاهیمی مثل تبلیغات، نیازهای کاذب و تولید انبوه کالا می‌شود. اگر شما هم مایلید بدانید در پس کالاهایی که می‌خرید و آنچه مصرف می‌کنید چه چیزی نهفته است می‌توانید سراغ این کتاب بروید. گرچه «جامعه مصرفی» از کتاب‌های مورد توجه در علوم اجتماعی است اما فهم آن برای غیرمتخصصان دشوار نیست و مسائلی را شامل می‌شود که در زندگی هر روز با آنها سر و کار داریم. این کتاب را نشر ثالث با ترجمه پیروز ایزدی منتشر کرده است.