رییس دانشگاه الزهرا(س) اظهارکرد: سه شعبه البرز ، آذربایجان غربی، هشتگرد و پردیس خودگردان دانشگاه در دست تاسیس است.

به گزارش خبرگزاری برنا،دکتر انسیه خزعلی در دیدار با هیاتی از دانشگاه سلطان قابوس عمان گفت: دانشگاه الزهرا(س) حدود 10 هزار دانشجو، 350 عضو هیات علمی، 151 رشته تحصیلی - 49 رشته کارشناسی، 78 رشته کارشناسی ارشد و 24 رشته دکتری - دارد.

وی افزود: در سالهای اخیر حرکت دانشگاه در جهت توسعه تحصیلات تکمیلی بود.

خزعلی با بیان اینکه تعداد دانشکده‌های دانشگاه در آینده نزدیک از هشت دانشکده به 10 دانشکده افزایش خواهد یافت، همچنین اظهارکرد: سه شعبه البرز ، آذربایجان غربی، هشتگرد و پردیس خودگردان دانشگاه در دست تاسیس است.

رییس دانشگاه الزهرا (س) همچنین اظهار کرد: حدود دوسوم استادان الزهرا(س) را زنان تشکیل می دهند و برخی از اساتید ما دانشمند بین المللی هستند.