تیم رسانه های منتسب به رحیم مشایی دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. تیمی که در فاصله یک سال مانده به انتخابات و با هدف تبلیغات رسانه ای برای رئیس فرقه انحرافی سه نشریه را همزمان و با آب و تاب فراوان منتشر کرد اما رد صلاحیت مشایی و فید شدن دولت احمدی نژاد سبب شد تا رسانه های منتسب به فرقه مشاییه به گل نشسته و سرنوشتی جز تعطیلی نداشته باشند. با فروکش کردن غبار انتخاباتی دولت قبلی که تمام کرسی های خود را از دست داده در صدد تجهیز خود و تخریب دولت یازدهم است و از همین رو یکی از رسانه های خود را که در روز یکشنبه منتشر می شد و البته زودتر از همه به تعطیلات رفت را با آب و رنگی تازه و لوگویی کاملا مشابه یکی از مجلات تاثیرگذار دهه 70 با همان تیم قبلی رسانه های مشایی منتشر کرده است. این درحالیست که خط و خطوط حمایت از فرقه مشاییه از همان شمار نخست هویداست! در شماره یک همین نشریه نام احمدی نژاد و مشایی روی جلد آورده شده تا دم خروس حسابی بیرون بزند! لازم به ذکر است گروه خبر محرمانه خبرگزاری برنا در تماس با بسیاری از افرادی که این نشریه در شماره نخست با آنها گفتگو کرده، متوجه شد مصاحبه های چاپ شده بیشتر خیالی و یا ناقص است!