به گزارش خبرگزاری برنا از خوزستان، سید کریم حسینی در نشست مطبوعاتی گفت: پورتال آموزشی از سال های گذشته راه اندازی شده ولی تاکنون فعالیتش راکد بوده که امسال با ارسال فراخوان برای شركت‌ها، سازمان‌ها و ادارات پورتال آموزشی آغاز به كار كرده است.

وی افزود: چهار سال است كه ستاد استانی هفته پژوهش و فن‌آوری در خوزستان تشكیل می‌شود كه در سه سال گذشته خوزستان به عنوان استان برتر در زمینه بزرگداشت این هفته انتخاب شده است.

حسینی با بیان اینکه این هفته با نواختن زنگ پژوهش در یكی از مدارس شهر اهواز آغاز شده، افزود: با توجه به اینکه امسال شاهد فعالیت های خوب پژوهشی دانش آموزان در مدارس بودیم، رویكرد جدید در ستاد هفته پژوهش، بردن پژوهش به حوزه‌های دانش‌آموزی است.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌های بالای پژوهشی در مراكز علمی، تحقیقاتی و مدارس استان وجود دارد و این ظرفیت ها این نوید را می‌دهد كه دانش‌آموزان از ابتدا با پژوهش تصمیم بگیرند، مطالعه كرده و ایده‌های نو را به جامعه معرفی كنند.

حسینی با بیان اینكه امسال علاوه بر ستاد برتر، استان برتر در زمینه پژوهش هم معرفی شود، اظهارداشت: محور این هفته پژوهش كاربردی است و ما پژوهش‌ها را در 2 قالب پژوهش‌های بنیادی و كاربردی تقسیم‌بندی می‌كنیم.

وی خاطر نشان کرد: یكی از وظایف دفتر آموزش و پژوهش در استانداردها پرداختن به پژوهش ‌های كاربردی است تا بتوان شاهد حضور صنعت همراه با علم و مطالعه در استان باشیم.

دبیر ستاد استانی هفته پژوهش اظهار داشت: ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍‍الا ب‍ردن‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ پ‍ژو‌ه‍ش‌ در ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ‌ام‍س‍‍ال‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍‍ی‌ ت‍د‌ارك‌ دی‍ده‌ ش‍ده‌ ‌که از جمله آنها افتتاح نمایشگاه كتاب در دانشگاه‌ شهید چمران و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران استانی در محل موزه هنرهای معاصر اهواز با حضور30 سازمان، شركت و اداره، برگزاری سمینارها و نشست های مختلف در مراکز علمی و تحقیقاتی و بیش از 80 برنامه دیگر است.

حسینی با اشاره به ارتباط تحقیق و پژوهش با رشد و توسعه اظهار داشت: اصولا هر نوع پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا طی سال گذشته با تمهیدات شورای پژوهشی مقرر شد اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی درخود استان هزینه و به پژوهشگران اختصاص یابد.