به گزارش خبرگزاری برنا از خوزستان سید جعفر حجازی استاندار خوزستان در همایش تجلیل از تلاشگران صنعت برق خوزستان گفت: با هدفمندسازی یارانه ها باید در اقتصاد برق تحول ایجاد شود و صنعت برق خوزستان توانسته در این زمینه ركورد شكنی كند.

وی با تاکید بر اینکه نباید مثل گذشته كار کرد، بلكه تعریف یک روش نظام مند ضروری است، افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این زمینه را فراهم كرده است.

حجازی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با اولویت انرژی و برق انجام شده، تصریح کرد: خدماتی كه به مردم عرضه می شود باید رضایت خاطر آنها را به دنبال داشته باشد.


استاندارخوزستان گفت: كاری كه متولیان برق استان برای گذر از تابستان گرم 89انجام دادند مجاهدتی بزرگ و كم نظیر در كشور بود و این به دلیل انسجام مجموعه صنعت برق در خوزستان است.

وی همچنین از فعالیت های پژوهشی برق منطقه ای خوزستان تقدیر كرد و گفت: كارهای خوبی در بخش پژوهش در این شرکت انجام شده که نتیجه آن در كاهش هزینه ها دیده می شود و این نشانه فهم و درك بالا در پرداختن به پژوهش در بخش برق است.

حجازی در ادامه خواستار مطالعه درهزینه انرژی های نو در خوزستان شد و خطاب به مدیران صنعت برق خوزستان گفت: زمینه استفاده از انرژی های نو در خوزستان وجود دارد و باید استفاده از این نوع انرژی ها جدی گرفته شود.

مسعود معین پور مدیر عامل شركت برق منطقه‌ای خوزستان هم با اشاره به اینکه گرمای هوا در تابستان امسال در چند سال اخیر بی‌ سابقه بوده است، گفت: این شرکت با خدمت رسانی خوب در سه قسمت انتقال، توزیع و تولید توانسته از این فصل با كمترین حوادث و خاموشی عبور کند.

وی با اشاره به اینكه در استان با كمبود نیروگاه‌های حرارتی مواجه هستیم، اظهار كرد: امیدواریم با توجه به خشكسالی ‌های چند سال اخیر و كاهش تولید انرژی برق آبی ،مصوبات احداث نیروگاه‌های حرارتی در استان پیگیری شود.

وی افزود: امسال برای نخستین بار در30سال گذشته، هر 6 واحد نیروگاه رامین در تابستان به طور كامل در مدار بودند كه این افتخاری برای مدیر عامل و پرسنل نیروگاه رامین است.

معین پور تصریح كرد: از هم اكنون باید برای مقابله با تابستان سال 90برنامه ریزی كنیم و تعمیرات دوره ای نیروگاه‌های حرارتی باید تا قبل از تابستان 90 به پایان برسد.