باشگاه جوانی برنا/ "خورشید کوچک" اثر میر شمس‌الدین فلاح هاشمی از تهران


همه‌ی سرها روی نیزه رفت.

هیچ شانسی برای گرفتن جایزه نداشت.

ناگهان فکری در ذهنش جرقه زد.

تنها امیدش، پشت خیمه امام بود!

سر نوزاد روی نیزه می‌درخشید...
* اثر منتخب سومین جایزه ادبی داستان کوتاه کوتاه عاشورایی


***