رضا فاضل در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا با اشاره به کاهش بیکاری در سطح جامعه گفت: وقتی در جامعهای توزیع عادلانه ثروت به درستی صورت نگرفت و فاصله طبقاتی به وجود آمد شرایط کاری مناسبی نخواهد داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر صنعت کشاورزی در کاهش نرخ بیکاری بیان کرد: اگر در جامعه ای برای امکانات کاری شرایط  فراهم نباشد باعث می‌شود جمعیت از روستاها به شهرها سرازیر شوند و از دلایلش نبود امکانات برای کشاورزی است.بنابراین بسیاری از مسائل و مشکلات به ساختارها بر می گردد نه به افراد. یعنی فرد شخصاً خودش بیکار نمی‌شود بلکه ساختارها در بیکار شدن فرد تأثیر دارند که عمدتاً از ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی سرچشمه می گیرند. در نتیجه بیکاری به تنهایی بوجود نمی آید.
 
این جامعه شناس با اشاره به اهمیت سرمایه‎گذاری در دولت تدبیر و امید، بیان کرد: این دولت به نسبت دولت قبل تلاش بسیاری برای حل مشکل بیکاری انجام داده است، اما حل بحران بیکاری و فاصله طبقاتی ایجاد شده در هشت نه سال گذشته به سادگی امکان پذیر نیست چون یک ویرانی هولناک و عظیمی صورت گرفته است که سال ها زمان می برد تا این ویرانی ها از بین برود.
 
وی در رابطه با استفاده از تجارب سایر کشورها اظهار داشت: اولین کار دولت این است که باید از اقتصاد تک محصولی خارج شود و به جای تولیدات صنعتی و گسترش کارخانه‌های صنعتی باید در زمینه کشاورزی فعالیت کرد از قبیل صنایع کشاورزی،کمک و حمایت از کشاورزان،سرمایه گذاری در امر کشاورزی. زیرا کشور ما توانایی رسیدن به کشورها و قدرت های آسیایی در صنعت و تکنولوژی را ندارد. بنابراین از آنجا که کشورمان دارای روستاهای بسیار گسترده در زمینه کشاورزی است  می تواند راه حل رفع بیکاری گسترش صنعت کشاورزی باشد تا بسیاری از روستاییان که برای کار به سمت شهرها سرازیر شده اند را به روستاهایشان بازگردانیم.

فاضل با تأکید به نتیجه بخش نبودن بنگاه های زود بازده اظهار کرد: تجربه نشان داده که بنگاه های زودبازده با شکست مواجه شده اند،بنابراین دولت باید مالیات ها را قانون مند کند و آنها را در راه صنایع کشاورزی مصرف کند.

این جامعه شناس با اشاره به مشاغل خانگی گفت: مشاغل خانگی خوب است اما با توجه به اینکه افراد وام های مشاغل خانگی را در راه های فعالیت های اقتصادی به جز آن استفاده می کنند، باید به دقت تحت نظارت قرار بگیرد و به همین دلیل مشاغل خانگی نتیجه نخواهد داشت چون پولی که به دست مردم می رسد صرف راه‌های فکری و بدنی شان نمی شود.

دولت اگر بخواهد پیشرفت کند و به اهدافش برسد باید بسیاری از مسئولیت هایش را به سازمان های «مردم نهاد» دهد و نیز کسب مجوز را تسهیل کند چون در حال حاضر گرفتن مجوز بسیار دشوار است. با کاهش نرخ بیکاری هم آسیب های اجتماعی شهرها کاهش پیدا می کند و هم بافت اجتماعی ما بافت متناسبی پیدا خواهد کرد.