محمدرضا راهداری​زاده در گفت​وگو با خبرنگار برنا، اظهاركرد: بر اساس ماده 41 قانون كار حداقل مزد كارگران هر سال باید طبق معیارهای تورم و معیشت تعیین شود.
 
با توجه به اینكه خط فقر نیز بر اساس این دو معیار برآورده می​شود، باید مزد هر كارگر نیز بر اساس همین مولفه ها در نهایت محاسبه و تعیین شود. وی افزود: امسال خط فقر یك میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده در حالی كه پایه حقوق كارگران 620 هزار تومان است و فاصله قابل توجهی بین این دو عدد وجود دارد كه به زیان كارگران تمام شده است.
 
راهداری​زاده تصریح کرد: از دولت می​خواهیم در سال جاری در تعیین مزد كارگران فقط یك معیار را در نظر نگیرد، بلكه علاوه بر معیار معیشت، معیار نرخ تورم را نیز لحاظ كند. وی ادامه‌داد: از آنجایی كه هزینه‌های تولیدكنندگان بسیار بالا است، نمی​توانند مزد واقعی كارگران را پرداخت كنند.

بنابراین دولت باید به تولیدكنندگان و كارفرمایان كمك كند تا بتوان سبد معیشت كارگران را تامین کرد. راهداری​زاده بیان‌كرد: وقتی كارگران توانایی تأمین معیشت خانواده خود را ندارد، دچار فقر می​شوند و این فقر به طور مستقیم بر كارگران تأثیر منفی می​گذارد و میزان بهره​وری آن‌ها را كاهش می​دهد.