به گزارش خبرنگار برنا در اهواز، امید حاجتی، معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان در خصوص این سفر اظهار کرد: به دنبال دستورات و تاکیدهای استاندار محترم مبنی بر معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های بی نظیر استان خوزستان و نیز بسط و گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین استان خوزستان و کشورهای همجوار، سفر موفقیت آمیزی به کشور عمان داشتیم.

حاجتی با اشاره به اینکه این هیئت متشکل از معاونان برنامه ریزی و پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی و نیز مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان بود، ادامه داد: در این بازدید و طی جلسات رضایت بخشی که با اتاق بازرگانی و صنعت عمان داشتیم، هیئت توسعه تجارت و سرمایه گذاری استان خوزستان ضمن معرفی این استان و نیز ارائه گزارش مفصلی از فرصت های سرمایه گذاری موجود در بخش های کشاورزی، صنعتی و گردشگری، بر روابط حسنه و برادرانه جمهوری اسلامی ایران و کشور عمان تاکیدکرد.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت این جلسات منجر به امضای قرارداد برگزاری اولین نمایشگاه بازرگانی عمان در شهر اهواز در آبان ماه 94 شد. معاون برنامه ریزی استاندار تصریح کرد: پس از انعکاس رسانه ای گسترده از این بازدید در کشور عمان، توسط طرف عمانی مصوب شد که هیئت تجاری و سرمایه گذاری بزرگی از این کشور همزمان با برگزاری نمایشگاه از استان خوزستان بازدید کنند.

وی همچنین ضمن تشکر از زحمات بی شائبه استاندار خوزستان، تاکید کرد: با تحقق این امر و شکستن حصارها و خنثی کردن دسیسه های تحریم با حضور مقتدرانه در عرصه های صادرات و واردات بین الملل می توانیم قدم هایی در راه خدمت به شهروندان خوزستان برداریم.