تیمی متشکل از دانشمندان، مهندسان، شبکه تلویزیونی نشنال جغرافی و دو خلبان بالن با موفقیت توانستند با الهام از انیمیشن "بالا"  خانه ای را با استفاده از 300 بادکنک رنگی 2.5 متری در آسمان به پرواز در آوردند.

این خانه به همراه بادکنکهای رنگی در حالی که یک خلبان بالن سوار آن بود توانست تا ارتفاع 3.04 کیلومتری (10 هزار پایی) بالا برود و حدود یکساعت پرواز کند.مهندسان مشغول باد کردن بادکنکهای رنگی هستند


بادکنکها به سقف خانه متصل می شوند


خانه به همراه خلبان بالن از زمین بلند می شود


نمایی از داخل خانه


خلبان در حال پرت کردن کیسه های شن برای سبکتر شدن خانه


خلبان از زیر بادکنکهای رنگی به پایین نگاه می کند


پرواز در آسمان به سبک "بالا"