تاریخ پر فراز وفرود ملت ایران اگرچه ریشه در عمق تاریخ بشریت دارد اما برخی رخدادهای ماندگار، در عرصه های سیاسی این کشور برجستگی ویژه ای دارند.


پیروزی انقلاب اسلامی ودفاع مقدس شاخص ترین سر فصل های تاریخ ملت ایران بود اما حماسه جاودان 9 دیماه 1388 فصل جدیدی را در صفحات تاریخ درخشان ایران رقم زد.

حضور میلیونها انسان در این روز به مثابه سنگرهای متحرکی بود که در برابر تهاجمات نرم اما پیچیده دشمنان داخلی وخارجی ایستادگی کرد.

در این مقطع حساس ،دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی که در طول 30 سال گذشته نتوانستند به اهداف خود برای سر نگونی نظام نو پای اسلامی دست یابند شیوه جنگ نرم را با تمام ابعاد پیچیده آن در دستور کار خود قرار دادند.

این جنگ بطور قطع بیش از جنگ تحمیلی 8 ساله از پیچیدگی و ظرافت فوق العاده ای برخوردار بود که اگر هوشیاری ، آگاهی و درایت امت و رهبری نبود امکان رمز گشائی از این تهاجم نرم وخنثی سازی آن وجود نداشت.

بیش از 5 هزار رسانه دیداری ، شنیداری ومکتوب در اروپا ، آمریکا ونیز صدها کانال ماهواره ای منطقه از ابتدای سال 88 برای جریان سازی رسانه ای علیه ملت ایران به حالت آماده باش در آمده بودند.

صف آرائی رسانه های صهیونیستی در آمریکا و غرب و چند کشور غیر دموکراتیک منطقه و ترسیم وضعیتی بحرانی از فضای دلپذیر انتخابات ایران در چارچوب پروسه جنگ نرم غرب قابل تجزیه وتحلیل است.

این صف آرائی تابع یک اتاق فکر مشترک رسانه ای بود که رمز عملیاتی آن پس از حضور پر شور ملت ایران در پای صندوقهای رای گیری در سال 88 اعلام شد.

تهاجم نرم رسانه های  صهیونیستها بر آیند یک تصمیم آنی وفوری نبود بلکه استکبار جهانی با بهره گیری از مغزهای متفکر جنگ روانی و کارشناسان زبده جنگ نرم در سراسر جهان، مدتها پیش از انتخابات برنامه ریزی کرده بودند.

در کنار صف آرائی بهم فشرده استکبار جهانی علیه ملت ایران متاسفانه برخی عناصر درونی جامعه ایران اسلامی برای وارد ساختن آخرین ضربه به ملت ایران در صف قرار گرفته بودند.

اوج همسوئی استکبار جهانی وعناصر داخلی آن در روز عاشورا بود که زشت ترین و دردناک ترین صحنه تاریخ در این روز اتفاق افتاد.

از عجایب تکرار برخی رخدادهای تاریخ ، مشابهت این روز با عصر عاشورای سال 61 هجری قمری بود.

در این روز سپاهیان خونخوار و بی رحم عمر بن سعد پس از شهادت امام حسین ع  و یاران وفادارش درحمله به خیمه گاه زنان ، کودکان ودختران خردسال امام حسین "ع" زشت ترین رخدادهای تاریخ بشریت را به نام خود ثبت کردند.

اما واقعه تاریخی و ماندگار 9 دیماه 88 زیباترین و انسانی ترین پاسخی بود که ملت ایران به ساختار شکنان و عناصر پیاده نظام استکبار داد وبرای همیشه انقلاب اسلامی را در برابر موج تهاجمات دشمنان بیمه کرد.

در این روز تاریخ ساز و ماندگار ناخدای کشتی انقلاب اسلامی با مهارت، هوشمندی ودرایت، این کشتی را از طوفانهای سهمگین به سلامت به ساحل نجات هدایت کرد.

روز 9 دیماه نه تنها یکی از پر شورترین حماسه های تاریخ ملت ایران بلکه در عرصه تاریخ بشریت ماندگار ترین روزی است که می تواند الگوئی برای ملتهای آزاده جهان قرار گیرد.

در این روز ملت ایران بویژه نسل سوم انقلاب ثابت کرد که قادر است از پیچیده ترین پروسه های براندازی جهان رمز گشائی کند و با اعتقاد وانسجامی کامل از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع نماید.

*حسن هانی زاده، کارشناس مسایل سیاسی و بین الملل