باشگاه جوانی برنا/
اگر یکی از زوجین به دلایلی مانند ادامه تحصیل مجبور شد چندین ماه از همسرش دور باشد، برای حفظ رابطه و ادامه مطلوب زندگی مشترک چه پیشنهادی دارید؟

طیبه شریفی، عضو هیأت علمی گروه مشاوره دانشگاه آزاد واحد شهرکرد و کارشناس ازدواج:
اگر شرایطی پیش آمد که یکی از زوجین مجبور شد مدت طولانی را از همسرش دور زندگی کند، زوجین که تا کنون ارتباطات تلفنی، نامه‌ای و یا ایمیلی محدودی داشتند باید این نوع ارتباطات را گسترش دهند.

البته زوجین نباید نگران باشند، چون مدت زمان‌هایی مانند شش ماه، آسیبی برای زندگی مشترک به وجود نمی‌آورد؛ اما به هر حال حفظ رابطه تلفنی و از راه دور، در این ایام به تداوم ارتباط مطلوب میان همسران کمک می کند.

زوجین باید تلاش کنند که این مدت زمان دوری بیش از اندازه طولانی نشود، چون با افزایش این زمان، ریسک به خطر افتادن زندگی مشترک در مواردی تا حدودی افزایش می یابد.


***