باشگاه جوانی برنا/مهم‌ترین‌ دغدغه اقتصادی جوانان چیست؟ جوانان فعال در عرصه اقتصاد به منظور پیشبرد فعالیت‌هایشان چه نوع حمایت‌هایی را نیاز دارند؟
 

هدی بی‌غم، کارآفرین جوان در عرصه کشاورزی و دامداری:
ادامه تحصیل، به کارآفرین کمک می‌کند در کنار تجربه و کار، فعالیتش علمی و از حالت سنتی خارج شود. جوان کارآفرین، ساعت‌های زیادی را در روز صرف کار می‌کند و توان رقابت با کسی که وقتش آزاد است و به راحتی می‌تواند درس بخواند؛ ندارد. اگر سهمیه‌ای برای تحصیل کارآفرین در کنکور قرار دهند، عالی می‌شود.

مورد دیگر، اکتفا نکردن به دادن سکه، جشن گرفتن و تشویق کارآفرین است. ما احتیاج به حمایت پایدار داریم. برای گرفتن مجوز یا وام، به مشکل برمی‌خوریم که گاهی باعث می‌شود کار راکد بماند.

کارآفرین، امتحان خودش را پس داده و بدون شعار و با دست خالی، موفقیت کسب کرده است. اگر کارتی به کارآفرین داده شود تا اداره‌ها را موظف به همکاری و هدایت بکند؛ خیلی خوب است. در حال حاضر برای گرفتن وام، وثیقه‌های ملکی بزرگ می‌خواهند که ما نداریم. کارآفرین قدرت ریسک پذیری بالایی دارد اما دیگر جوان‌ها از تولید می‌ترسند.