به گزارش سرویس فرهنگ‌وهنر برنا، خسرو زینال پور با اشاره به نام گذاری سال به عنوان جهاد اقتصادی افزود: هنرمندان انقلاب اسلامی که پایگاه آنان حوزه هنری بوده و هست در خط مقدم این راه هستند.

وی با بیان اینکه در سال جهاد اقتصادی به دنبال ایجاد تحول بزرگ در کشور هستیم، گفت: در این شیوه به دنبال پیروی از شیوه های غربی و شرقی نیستیم بلکه به دنبال اقتصاد جهادی هستیم.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد جهادی دارای دو مشخصه است ، اظهار داشت: عدالت و رشد دو مقوله مهم در این جهاد اقتصادی است که بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفته است.

زینال پور ادامه داد: قطب های بزرگ اقتصادی به دنبال گسترش لیبرالیسمی در دنیا هستند اما ما در ایران به دنبال گسترش عدالت به صورت مساوی در میان مردم هستیم.

معاون پژوهش و آموزش حوزه هنری معتقد است: غربی ها عدالت را هدف گذاری نکرده اند و برخورداری جامعه از مباحث اقتصادی بستگی به طبقات اجتماعی دارد.

وی افزود: جهاد اقتصادی این روش را در جامعه نفی می کند و به دنبال است که تمام طبقات جامعه به صورت یکسان و مساوی از ابعاد اقتصادی برخوردار شوند.

زینال پور تاکید کرد: با اجرای این روش فاصله طبقاتی کم و جامعه به سوی تعادل یکسان شدن پیش می رود و توقعات و الگوهای جامعه بر این اساس چیدمان می شود.

به گفته این مسئول، در جهاد اقتصادی هدف کسب رضایت خداوند و استفاده از تمام زیر ساخت ها و امکانات برای رسیدن به هدف نهایی است.

زینال پور نقش هنرمندان و حوزه را در این عرصه مهم و ضروری ارزیابی کرد و افزود: این وظیفه هنرمند متعهد است که این اهداف را به جامعه تفهیم کند و حوزه هنری نیز اهداف را در قالب کتاب، فیلم و تولیدات هنری به مردم ارائه دهد.

معاون پژوهش و آموزش حوزه هنری تاکید کرد: با اجرای طرح جهاد اقتصادی و درگیر شدن همه، آحاد جامعه به یک هدف و فرهنگ مشترک می رسند.