باشگاه جوانی برنا/برخی با دلارهایی که از شیطان بزرگ می گیرند، از مردم عرب و مسلمانان حمایت می کنند!

*کارلوس لاتف از برزیل***