باشگاه جوانی برنا/ چگونه می توان با خانواده همسر رابطه خوبی برقرار کرد یا آن را بهبود بخشید؟

صدیقه جباری، روان شناس بالینی، کارشناس ازدواج:
با رعایت چند نکته می توان رابطه خوبی را با خانواده همسر برقرار کرد و یا آن را بهبود بخشید:

1. مستقل زندگی کردن: زن و شوهرهایی که مستقل از خانواده همسرشان زندگی می کنند، روابط بهتری با خانواده همسرشان در مقایسه با زوج هایی که با خانواده شوهر و یا زن زندگی می کنند، دارند.

2. بازگو نکردن مسائل درون خانه: زوج ها باید با یکدیگر توافق کنند تا مسائل بین خودشان را به خانواده همسرشان نگویند. برای مثال اگر بحث کوچکی میان زوجین شد، این موضوع را منتقل نکنند، چون با این کار ذهنیت خانواده را نسبت به آن فرد منفی می کنند؛ به علاوه متاسفانه خانواده ها لحظات خوب زوجین را نمی بینند و با مطرح شدن چنین مسائلی دچار استرس می شوند که آیا دختر و پسر جوانشان توانایی حفظ و نگه داری زندگی شان را دارند یا خیر.

3. مشورت کردن درباره مسایل بزرگ: مشورت کردن درباره مسایل مهم و بزرگ زوجین مانند خرید خانه و خودرو در بهبود روابط زوج ها تاثیر خوبی دارد.

4. احترام به خانواده همسر: پدر و مادرها دوست دارند که به آنها احترام گذاشته شود و این احساس آنها را خوشحال می کند بنابراین رمز رابطه خوب با مادرشوهر و مادر زن احترام گذاشتن به آنها است. این احترام به خانواده همسر موجب استحکام روابط با آنها می شود. برای مثال وقتی داماد به مادر زن احترام بگذارد، مادر زن او را بیشتر دوست دارد.

5. احترام به خانواده خود در برابر همسر: هر یک از زوج ها باید در مقابل همسرش احترام بیشتری برای خانواده خود قائل باشد که نقطه ضعفی به وجود نیاید که بعدها مایه سرافکندگی شود.***