باشگاه جوانی برنا/مهم‌ترین‌ دغدغه اقتصادی جوانان چیست؟ جوانان فعال در عرصه اقتصاد به منظور پیشبرد فعالیت‌هایشان چه نوع حمایت‌هایی را نیاز دارند؟


هادی شریفی، کارآفرین جوان در عرصه ارتباطات و فناوری:
بزرگترین دغدغه اقتصادی جوانان این است که کارشان با دستمزدشان تناسب ندارد.بزرگترین مشکل ما این هست که نرخ دستمزدها طبق استاندارد، تعریف نشده است.

مشکل اقتصادی کارآفرین، بروکراسی اداری است. به جای اینکه وقت‌مان را صرف توسعه کسب و کار خودمان بگذاریم؛ پشت در اداره‌ها می‌گذرد تا برای کارهای‌مان مجوز بگیریم.

بهترین حمایت، وام دادن به صنعت نرم‌افزار است. نرم‌افزار را به عنوان صنعت بشناسند. 
برای کارآفرینی یک سرمایه اولیه کفایت می‌کند. اما برای گسترش کار، لازم است که سرمایه بزرگی هم داشته باشد وگرنه حرکت آرام و لاک‌پشتی خواهد بود. کار برای وسعت جهانی، چند میلیارد هزینه نیاز دارد.

با سرمایه‌گذاری دولت در داخل کشور، بجای رونق اقتصاد دیگر کشورها، می توان اقتصاد داخلی را رونق بخشید؛ همچنین با تبلیغات می توان سرمایه گذار از دیگر کشورها به بازار تولید داخلی کشور جذب نمود و باعث افزایش صادرات کشور شد.***