باشگاه جوانی برنا/عبدالجبار کاکایی

حافظ گفت : ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود سهم برابر... شوق متوازن معشوقی و عاشقی... میل هر دو در ما هست ..هم عجب معشوقی داریم هم نیاز عاشقی از این همه دلتنگی به عشق پناه ببریم تا بعد .. "آوار عشق" قلب عاشق و معشوق را به یک اندازه ویران می کند..


من آهنگ توام حالا

تو آواز منی کم کم

به یک اندازه خوشبختیم

به یک اندازه ، مثل همبه یک اندازه قلب ما

تو این آوار ویرونه

غرور هردومون حتی

به یک اندازه پنهونهمن از طعم تو شیرینم

تو از احساس من شادی

به یک اندازه دل دادم

به یک اندازه دل دادینه تو مجبور دلتنگی

نه من محکوم بی صبری

نه دنیای تو بارونی

نه حال و روز من ابریتو رو از حس تنهایی

منُ از مرگ ترسونده

به یک اندازه اسم ما

به یاد زندگی مونده* منبع: وبلاگ سال های تاکنون

***