مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: در سال جدید كه رهبر معظم انقلاب سال جهاد اقتصادی نامگذاری كرده اند، در رابطه با مسایل اقتصادی؛ تامین اعتبار بهینه، استفاده بهینه و بهره برداری بهینه اولویت و محور اصلی فعالیتهای سازمان آب و برق خوزستان محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری برنا از خوزستان علیرضا رضانیا در جمع كاركنان این سازمان در آغازین روزهای كاری سال جدید تصریح كرد: در سال 89 كارهای بزرگی در سازمان آب و برق خوزستان به انجام رسید.

وی افتتاح طرح آبرسانی غدیر را یكی از این اقدامات برشمرد و افزود: اهمیت این طرح موجب شد تا رییس جمهور برای افتتاح آن در شهرهای خرمشهر و آبادان دوبار به استان خوزستان سفر كند.

رضانیا، فروش اوراق مشاركت به میزان پنج هزار میلیارد ریال در روزهای پایانی سال، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانكار و پیگیری های به عمل آمده برای محقق شدن این امر را از جمله كارهای مهم و بزرگ این سازمان دانست.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از تمامی كاركنان این سازمان به دلیل اقدامات انجام شده، تشكر و تاكید كرد: در سال جهاد اقتصادی با نظم، انضباط و حضور به موقع و با تلاش مضاعف به كار خود ادامه دهند.

وی خاطرنشان كرد: بارندگی های اخیر نشانگر آغاز سالی پر خیر و بركت است كه باید آن را به فال نیك گرفت.