به گزارش خبرگزاری برنا از خوزستان، رییس سازمان صنایع و معادن خوزستان اظهارداشت: طرح تحول اقتصادی كه اواخر سال گذشته با همت و تلاش مضاعف دولت مردمی و عدالت محور احمدی نژاد آغاز شد امروز در مطلع سال 90با پیام نوروزی مقام عظمی ولایت، با ابعاد گسترده تری روبه‌رو خواهد شد.

سیدخلف موسوی تحقق شعار جهاد اقتصادی را زمینه ساز تحولاتی مهم در عرصه اقتصاد كشور برشمرد و تصریح كرد: بدون شك اقتصاد، نقش محوری در پیشرفت و توسعه یك كشور دارد.

وی اظهار داشت: امروزه قدرت اقتصادی در دنیا كمتر از قدرت نظامی نیست و علیرغم همه توطئه های استكبار جهانی در ابعاد مختلف، بر همگان روشن است كه جمهوری اسلامی ایران با تحقق شعار جهاد اقتصادی و به فضل خدا و همت دولتمردان پله های صعود اقتصادی را یكی پس از دیگری طی خواهد كرد. 

موسوی جهاد اقتصادی را حركت و فتح پیروزمندانه قله های بلند توسعه و رشد و بالندگی و پیروزی در جبهه های تولید و خودكفایی كشور دانست و گفت: امروز با وجود شعار جهاد اقتصادی، وظیفه تولیدكنندگان و صنعتگران دو چندان شده و بخش های دیگر اقتصادی باید همچون یك زنجیره واحد و ناگسستنی، بخش های تولیدی و صنعتی كشور را حمایت كنند.

رییس سازمان صنایع و معادن خوزستان درباره الزامات تحقق مطلوب شعار جهاد اقتصادی هم گفت: اتحاد، همدلی و حركت همه بخش های اقتصادی، تولیدی و صنعتی كشور برای تحقق حركت عظیم جهاد اقتصادی لازم است.

وی خاطرنشان کرد: رفع موانع حركت از دیگر الزامات تحقق این شعار است، امروز با پیام تاریخی رهبر فرزانه انقلاب دیگر هیچ كس نباید مانع تراشی كند.

موسوی در پایان میزان تولید در بخش صنعت و كشاورزی را به عنوان بهترین شاخص برای مقایسه سال جهاد اقتصادی با سال پیش از آن برشمرد و گفت: شعار جهاد اقتصادی باید به گونه ای در سال جاری عملی شود كه تولید در این سال نسبت به سال های قبل از آن تفاوت قابل توجهی داشته باشد.