این عکس ها تصاویر واقعی از سطح زمین هستند که توسط ماهواره لندست 7 و با استفاده از مادون قرمز جهت تشخیص رنگ های قابل رویت برای چشم انسان ایجاد شده که از نظر ترکیب گروه ها و رنگ های به ظاهر دراماتیک انتخاب شده اند.

سری ماهواره های آمریکایی لندست از سال 1972 میلادی شروع به اخذ تصویر از سطح زمین نموده است و این تصاویر با کیفیت بالا و به صورت چند طیفی می باشد و با توجه به چندین دهه تصویربرداری، میلیونها تصویر با پوشش جهانی در آرشیو موجود می باشد. بطورکلی ماهواره های لندست داده هایی را به زمین ارسال می نمایند که دانشمندان در سراسر جهان از این اطلاعات برای نظارت بر محصولات کشاورزی، بررسی کیفیت آب، نقشه برداری از سواحل مرجانی، مدیریت سواحل و سیستم های حمل و نقل، برنامه ریزی برای استفاده از خشکی ها، مدیریت موارد اضطراری و حوادث و انجام بسیاری از فعالیت های دیگر استفاده می نمایند.

ماهواره لندست در 912 كیلومتری زمین واقع شده و شامل 15 مدار چرخش در روز با پوشش تكرار شونده 18 روزه از كل زمین است. از سال 1972 چهار ماهواره لندست دیگر به فضا پرتاب شده است كه همه آنها در مدار چرخشی به ارتفاع 705 كیلومتر از سطح زمین هستند. سیستم اسكن كننده چندطیفی لندست، اطلاعات تصویری 4 باندی را فراهم می كند. این 4 باند شامل 4 طول موج بوده که سه موج در ناحیه مرئی و یك طول موج در بخش نزدیك مادون قرمز از طیف الكترو مغناطیسی می باشد.

منبع: عصر ایران