باشگاه جوانی برنا/ نحوه تعامل جوانان با دولت و بالعکس در بحث اقتصادی باید چگونه باشد؟

"ایمان نعمت‌اللهی" مدرس دانشگاه، مشاور و تحلیلگر فرآیندهای سازمانی و عضو انجمن مهندسی صنایع کشور:
یکی از سیاست‌های انجمن‌های علمی در کشورهای پیشرفته که کشور ما هم الگوبرداری کرده است، از این موضوع نشأت گرفته که رشته‌های تخصصی گرد هم آیند و مسائل و معضلات را شناسایی کند تا خط اتصالی بین دانشگاه و دولت شوند که متاسفانه این تعریف در انجمن‌های علمی به اشتباه جا افتاده و صرفا کاری روزمره و روتین شده است، در صورتی که باید طوری عمل شود که این ارتباط و تعامل بین جامعه علمی کشور به خصوص جوانان و دولت حفظ شود.


حضور جوانان به ویژه جوانان مهندس، در مباحث مهم اقتصادی باید به چه شکل باشد؟
واژه مهندس در زبان انگلیسی و در فرهنگ وبستر، از کلمه موتور محرک آمده است؛ در عین حال این موتور محرک می‌تواند در بحث اقتصادی به کار گرفته شود یا در سیاست. در تعریف اقتصاد آمده که مهندسان، مسائل و مشکلات اقتصادی را به مدل‌های ریاضی تبدیل کرده و با آزمون راه حل‌های بالقوه با استفاده از مدل‌های ریاضی، معضلات اقتصادی را ریشه‌کن می‌کنند. در این زمینه شاخه‌های میان رشته‌ای هم داریم، مثل اقتصاد مهندسی که همین مباحث را بررسی می‌کند.
***