باشگاه جوانی برنا/حجت‌الاسلام سعید اصفهانیان، مهدویت پژوه و محقق


زمانی که امام عصر(عج) در تمام سرزمین‌های جغرافیایی زمین، حکومت بگستراند و در همه نقاط عالم، پرچم عبودیت تشیع برافراشته شود؛ زنان، نقش کلیدی‌تری دارند.

روایاتی داریم که در زمان ظهور زنان از این شهر به آن شهر می‌روند و در امنیت کامل به سر می‌برند. حتی در خانه، مجتهده هستند. این مسائل می‌تواند در بخش ابتدایی ظهور باشد و در بخش حکومت آرمانی که بهشت مهدوی در زمین مستقر می‌شود، قوت بگیرد. این‌ها مصادیق است. اگر بخواهیم کلان‌تر نگاه بکنیم و فارغ از این مصادیق، نقش زنان را در تحولات آینده مطالعه کنیم با توجه به عناصر و قواعد کلان که بر سرزمین بهشت مهدی(عج) حاکم است.

زمانی که حکومت حضرت، به صورت فراگیر واقع می‌شود هر چیزی در موقعیت عدل و قسط خود قرار می‌گیرد. در آن فضا زنان در موقعیت مطلوب حق و عدلی که خدای متعال در نظام توحیدی تعیین کرده است، قرار می‌گیرند.

امروز زنان و مردان ما کمتر در جایگاه خود قرار دارند. موقعیت مطلوب زن در عالم با توجه به ساختار وجودی‌اش، غلبه احساس در موقعیت‌ها و فضایی که می‌تواند برای تربیت ایجاد کند و مرد توان انجام آن را ندارد، وقتی که می خواهد در جامعه‌ای بهشت محقق شود، جامعه‌ای که در آن خلفای الهی باید تربیت بشوند، نیاز به زنانی است که خلیفه‌پرور باشند و دامن تربیت الهی و انسانی را در جامعه بگسترانند یعنی نقش زن، محوری است.

ما برای اولین بار وقتی می‌خواهیم وارد سیر مطالعه بهشت مهدوی بشویم با انسان‌هایی روبه‌رو هستیم که امام، وارث و خلیفه هستند. البته غیر از امامانی که ما به عنوان ائمه معصومین(ع) و جایگاه آنان می‌شناسیم. امامانی تابع امامان معصوم. در روایات آمده است که شیعیان در موقعیت و منصب امامت مستقر می‌شوند.

باید فضایی ایجاد شود تا خلیفه‌اللهی برای همه انسان‌ها ارزش بشود و به این سمت حرکت کنند. در پرورش چنین انسان‌هایی نقش زن کلیدی است.
***