به گزارش خبرنگار اندیشه برنا، نویسنده در این كتاب به شرح و بررسی حكمت اشراقی شیخ شهاب‌الدین سهروردی (549ـ587) به عنوان یكی از مكتب‌های سه‌گانه برآمده در میان فیلسوفان مسلمان، پرداخته است.

وی معتقد است كه این مكتب فلسفی در مواجهه و چالش با مكتب‌های فلسفیِ مشایی و كلامی و تحت تاثیر حكمت ذوقی و مشرقی ایرانیان قدیم، سقراط و افلاطون، حكمت زرتشتی، حكمت بودایی و هندی، عرفان و تصوف اسلامی و بیش از همه، ذوق سرشار و روح حقیقت‌جوی خود سهروردی بروز و ظهور یافته است.

گفتنی است، با انتشار "مجموعه مصنفات شیخ اشراق" از سوی موسسه حكمت و فلسفه ایران، پژوهش در حكمت اشراق همچنان در آغاز راه خود قرار دارد و هنوز هم احیا و بازخوانی و رواج این مكتب فلسفی ضرورت دارد.

كتاب حكمت اشراق كوششی است خالصانه برای بازخوانی و شرح و تحلیل دستگاه فلسفی اشراقی سهروردی كه به جامعة فلسفی عرضه می‌شود.

جلد اول كتاب حكمت اشراق در 433 صفحه، با قیمت 5150 تومان و جلد دوم آن در 534 صفحه با قیمت 6300 تومان، زمستان 1389 از انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.