باشگاه جوانی برنا/

آیا جوانان با یک سرمایه کم می‌توانند شغل ایجاد کنند؟ داشتن ایده‌‌های جدید و نو چقدر می‌تواند جوانان را در این راه یاری کند؟

شهرام فخار، کارآفرین برتر در عرصه صنایع غذایی: بدون شک و مطمئنا می‌توان با سرمایه اندک کار ایجاد کرد. یک ایده خوب بسیار بهتر از یک سرمایه کلان و ارزشمندتر است.
  
ماهی مُرده در جهت آب حرکت می‌کند و اگر یک ماهی بتواند خلاف جهت آب شنا کند، موفق می‌شود؛ به عبارت دیگر جوانی که بتواند یک ایده خوب داشته باشد و برای آن تلاش کند و زحمت بکشد، موفق می‌شود.
 
یک ایده خوب می‌تواند با برنامه‌ریزی ایجاد شغل کند. اگر کسی با 10 میلیارد تومان یک رستوران زنجیره‌ای راه‌اندازی کند، فقط از پولش کمک گرفته است اما یک جوان می‌تواند همان کار را با مبلغ اندکی پول انجام دهد؛ به شرطی که یک ایده‌ی بکر داشته باشد.
 
من کارم را با سه میلیون تومان و در یک فضای 24 متری و پرسنل 6 نفره آغاز کردم و اکنون 43 شعبه دارم.
***