باشگاه جوانی برنا/"مجتبی رحمان پور" دانشجوی مهندسی مکانیک است و با این که بیست و سه سال بیشتر سن ندارد اما یک سال است که به عنوان مشاور جوان استانداری کرمانشاه فعالیت می کند. از انتخابش که می پرسی می گوید:کسانی که در دانشگاه فعال بودند،توسط بسیج و جامعه دانشجویی شناسایی شدند و از آنها در مکان های مختلف استفاده می شود.

درباره لزوم استفاده از جوانان در سازمان ها و نهادهای دولتی می‌گوید: جوانان خلاقیت، نوآوری‌و‌ تکاپو دارند. اگر این فاکتورها وارد سیستم های اداری نشوند، سازمان ها دچار یاس و ناامیدی خواهند شد و این گروه می توانند باعث تحولاتی در ادارات شوند.

در مورد طرح ها و ایده هایش می گوید: برای دور جدید سفر ریاست جمهوری علاوه بر جمع آوری ایده ها و نظرات از ادارات مختلف، طرحی را به عنوان فراخوان ایده طراحی و از مردم استان درخواست کردیم که اگر طرح و ایده ای برای استانشان دارند ارائه بدهند.

رحمان پور معتقد است که این طرح ها در کارگروه های مختلف مطرح خواهد شد و ادامه می دهد: انشاءالله در دور بعدی سفرهای استانی رییس جمهور طرح هایی که در کارگروه ها تصویب شود، مطرح و تصویب خواهند شد.

از راه های ورود جوانان به گروه مشاوران جوان هم می گوید: مشاورین جوانی معمولا از کسانی انتخاب می شوند که در استانداری مشغولند.دلیلش هم این است که باید به زیر و بم کار اداره آشنا باشد. در عین حال عموم جوانان هم می توانند به مشاوران جوان دانشگاه ها و یا کارگروه ها و شوراهای مشورتی که در استانداری وجود دارد، مراجعه کنند.

رحمان پور از مشکلات جوانان استانش می گوید و این که بیشترین مشکل جوانان اشتغال است؛ کرمانشاه یکی از مناطق جنگ زده به حساب می آید و در دوران جنگ آسیب های زیادی دیده است، از طرفی شهرستان مرزی است و به این دلیل در سال های گذشته سرمایه گذاران کمتر در این استان سرمایه گذاری کردند.

در آخر هم می گوید اگر روزی مدیر باشم حتما از مشاور جوانی استفاده می کنم که پویا باشد و بتواند کمکم کند.


***