به گزارش خبرگزاری برنا از خوزستان، محمدرضا آملازاده در حاشیه بازدید از پروژه تجهیز و راه اندازی سه حلقه چاه گلالك شوشتر گفت: فرمانداری شوشتر ارتباط بسیار خوبی با سازمان آب و برق خوزستان دارد که به‌ویژه از زمانی كه رضانیا مدیریت مجموعه را در دست گرفته اند، این ارتباط روان تر شده است.

وی میزان تولید و مصرف آب در شوشتر را به یك اندازه دانست و گفت: در هر دو حالت افزایش دبی رودخانه یا كاهش در زمان خشكسالی، با كمبود آب مواجه هستیم.

وی خواستار تامین آب شرب شهرستان شوشتر از بالادست سد گتوند شد و خاطرنشان كرد: تامین آب این شهرستان از بالادست سد گتوند و وارد مدار شدن مخازن پیش بینی شده امسال، وضع را متعادل می كند.

فرماندار شوشتر تصریح كرد: خوشبختانه سازمان آب و برق خوزستان تاكنون به گونه ای عمل كرده كه نیازی به مداخله فرمانداری برای تسهیل در كار نبوده است.

آملازاده افزود: سازمان آب و برق خوزستان هم اکنون هفت پروژه آبرسانی را در شهرستان شوشتر در حال تكمیل و اجرا دارد.

وی در پایان نیز از پیگیری‌ها و خدمات سازمان آب و برق خوزستان در این شهرستان تقدیر كرد.