به گزارش خبرنگار اندیشه برنا، غلامحسین‌ ابراهیمی‌دینانی در کتاب "خواجه نصیر فیلسوف گفت‌وگو" درباره فیلسوف، متكلم یا عارف بودن خواجه‌نصیر بحث کرده است.

در نظر دینانی خواجه نصیر یك فیسلوف است، زیرا با برهان و استدلال مباحثش را به پیش می‌راند و گفت‌وگویی فلسفی را در پیش می‌گیرد.

خواجه‌نصیر كه در دوران هلاكوخان مغول می‌زیست، مباحث فلسفی قابل تاملی درباره خدا، انسان و جهان دارد. برهان او در اثبات وجود خداوند، از شهرت بسیاری برخوردار است، و ابن‌سینا یكی از آبشخورهای فكری خواجه نصیر است.

نشست "خواجه‌نصیر، فیلسوف گفت‌وگو" چهارشنبه 22 دی ماه، ساعت 16:30 در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، كوچه خواجه نصیر، شماره 2 واقع برگزار می‌شود.