به گزارش خبرگزاری برنا از خوزستان، آیت الله محسن حیدری در نشست تخصصی بررسی فرقه های انحرافی در اهواز، با اشاره به پیشرفت علمی و اعتقادی در فرهنگ تشیع، علت این پیشرفت را مقابله مداوم علمای شیعه با انحرافات و اعتقادات غلط دانست و اظهار داشت: طرفداران جبهه حق نباید با نحله های انحرافی منفعلانه برخورد کنند.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به پیشرفت علمی و اعتقادی در فرهنگ تشییع، علت این پیشرفت را مقابله مداوم علمای شیعه با انحرافات و اعتقادات غلط دانست و افزود: باید با تمام ظرفیت و قدرت وارد میدان مبارزه با اعتقادات انحرافی شده و چه با زبان و چه با قلم در مقابل این انحرافات بایستیم و نا آگاهان را با مکتب ناب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) آگاه کنیم. 


نخستین جلسه کارگاه تخصصی بررسی فرقه های انحرافی، امروز با حضور بیش از 90 نفر از خواهران طلبه و دانشجو، با محوریت پرسش و پاسخ برگزار شد.