باشگاه جوانی برنا/

وقتی از کنارش گذشتم

تنها برایش

آوای بی تصویری بودم

و در آن لحظه!

برای او و عصایش

بزرگترین دغدغه زندگی

بر روی خطوط برجسته خیابان

یافتن راه خانه بود*برگرفته از وبلاگ دلنوشته های مریم سلیمی