باشگاه جوانی برنا/حامد حسن زاده خراسانی

نظر مراجع تقلید پیرامون طالع بینی و پاسخ دفاتر آیات عظام،مکارم شیرازی ، علوی گرگانی ، محقق کابلی را در تاریخ 6 مرداد ماه در مطلبی با عنوان " پاسخ مراجع تقلید درباره طالع بینی "منتشر کردیم و حالا پاسخ دفتر رهبر معظم انقلاب؛ حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و دفتر آیت الله رحیمی آزاد را از نظر می گذرانید.


سوال : طالع‌بینی چه حکمی دارد؟ و آیا طالع‌بینی حکم معامله را دارد و می توان برای آن پول پرداخت کرد؟

پاسخ دفتر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای : آنچه از این علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالباً تا این حد که موجب یقین و اطمینان به کشف امور غیبى و خبردادن از آنها شوند، قابل اعتماد نیستند؛ بنابراین اگر مراجعه كردن تصدیق اخبار آنان باشد و یا موجب تأیید یا تشجیع آنان گردد، مراجعه كردن و پرداخت پول در قبال آن جایز نیست.

پاسخ دفتر آیت الله رحیمی آزاد : طالع بینی شرعاً اعتبارى ندارد، و گرفتن پول در مقابل آن جایز نیست.


***