باشگاه جوانی برنا/"پرویز امینی" نویسنده کتاب «جامعه شناسی 22 خرداد» و پژوهشگر سیاسی و اجتماعی، درباره حماسه 9 دی روز پیوند عاشورایی امام و امت می‌گوید:
9 دی در بستری شکل گرفت که این بستر باید بررسی شود. در واقع حماسه 9 دی، محصول فرآیندی است که طی چند ماه طی شده است و نباید تصور شود که دفعتاً به وجود آمده است.

این روز حاصل تغییر «فضای ساخته شده» در اولین روزهای بعد از انتخابات است که به تدریج در حال شکل‌گیری بود. این تغییر فضا و شرایط، در واقع تغییر فضای «فتنه» به فضای «بصیرت» در جامعه است؛ به این معنی که جامعه، شرایطی بین فتنه و بصیرت را طی و تجربه کرده است.

اگر روزهای اول بعد از انتخابات را «اوج فتنه» در نظر بگیریم، روز« 9 دی»، روز «اوج بصیرت» است؛ در واقع فتنه و بصیرت، دو وضعیت متضاد یک جامعه را نشان می‌دهد. مهم‌ترین ویژگی‌های جامعه‌ای که دچار فتنه می‌شود، «عدم شفافیت»، «ابهام»، «تردید» و «عدم تشخیص» است. جامعه‌ای که صاحب بصیرت می‌شود، جامعه‌ای است «شفاف»، جامعه‌ای که قدرت تشخیص و انتخاب پیدا کرده است.

فرآیندی که جامعه از حالت ابهام و عدم شفافیت به جامعه‌ای شفاف و روشن می‌رسد، بصیرت است. به همین دلیل بصیرت، آنتی‌تز فتنه است که مانند آب، آتش فتنه را خاموش می‌کند. باید چگونگی رسیدن به بصیرت را بررسی کرد. مدیریت جریان تبدیل فتنه به بصیرت، بر عهده رهبر فرزانه انقلاب بود و رهبری است که فضا را طوری مدیریت کرده که جامعه به بصیرت برسد.

رهبر معظم انقلاب، با طرح مساله بصیرت و با شفاف‌سازی، آوردن نمونه‌های تاریخی مانند عمار یاسر و مسائلی از این دست، استراتژی محوری‌شان را شکل و تاکید بیشتر را بر روی شفاف‌سازی قرار داده‌اند. چالشی که با بحث فتنه شکل گرفت، چالشی از جنس نرم بود؛ بنابراین تنها با ابزار نرم و مواجهه‌ی نرم، این فتنه تبدیل به بصیرت شد.

حوادثی مانند 9 دی به معنای بروز واقعیت چند لایه جامعه است که متوجه می‌شوید جامعه از چه عمق دینی و مذهبی برخوردار است و بعد هم در 22 بهمن تجلی مجدد پیدا می‌کند.

حال و هوایی که در روز 9 دی داشتم، «احساس اقتدار» و «رفع مظلومیت» از نظام اسلامی بود. این اقتدار و رفع مظلومیت به دست مردم ایران رقم خورد که برای بسیاری از نخبگان و خواص همچنان ناشناخته‌اند اما امام و رهبری عمیقاً آنان را می‌شناسند و به ایمان و هوشیاری و بصیرت ملت ایران اعتماد و اعتقاد دارند.***