باشگاه جوانی برنا/ مسافرت‌های مجردی زوج‌ها بعد از ازدواج مشکل دارد؟

"حسین صحرایی" مدرس حوزه و دانشگاه و فعال امر ازدواج:
گاهی اوقات این مسافرت‌ها خوب است. اگر سالی یک بار و برای مدت کوتاهی باشد، به رابطه کمک می‌کند، از این لحاظ که دور شدن زوج‌ها از همدیگر مانع از یکنواختی زندگی و عادی شدن رابطه می‌شود.

البته منظور سفرهایی که گاهاً مشکل ساز می‌شوند، نیست. بلکه مسافرت‌های زیارتی یا با تور مدنظر است و اگر گاهی این مسافرت‌ها وجود داشته باشد، نه تنها بد نیست بلکه نتایج خوبی نیز به همراه خواهد داشت.

این مسافرت‌ها به بهبود روابط زوج‌هایی که از یکنواختی زندگی ناراحتند، می‌تواند کمک کند؛ البته به افراد بستگی دارد و زمان آن نیز نباید از پنج روز بیشتر باشد.

قبل از ازدواج باید در مورد آن توافق کرد؟
نمی‌توان گفت باید توافق صورت بگیرد. این چیزی است که فرد چه قبل از ازدواج چه بعد از آن باید بداند که به نفع رابطه است و نیازی به گفتن ندارد. خود افراد باید این آگاهی را داشته باشند که این مسافرت‌ها طبیعی و نیاز یک رابطه است. بعضی وقت‌ها زوج‌ها احتیاج به تنهایی دارند. نمی‌توان این نیاز را از قبل ازدواج مطرح کرد و برایش شرط گذاشت.

البته با کسانی که با این مسافرت‌ها مشکل دارند، نباید برخورد کرد. چون برخورد، گاها با خشونت همراه است. وقتی فرد شناخت و معرفتش از ارتباط شکل بگیرد و بفهمد این نوع مسافرت‌ها می‌تواند به بهبود رابطه کمک کند، مخالفتی نخواهد داشت.

درست مثل شخصی که برای درمان بیماری از آمپول استفاده می‌کند با وجود این که درد دارد، اما پول می‌دهد تا این دارو را مصرف کند. در این مورد هم، همین طور است. در عین حال مشاوره نیز می‌تواند در توجیه این مسافرت‌های مجردی به زوج‌ها کمک کند.***