باشگاه جوانی برنا/ آیا لازم است زوج‌ها حین ازدواج، شروط و مفاد متن عقدنامه را بخوانند؟

"نوید محمدنیا" معاون فرهنگی و کارشناس سازمان ملی جوانان استان اردبیل: خیلی موافق هستم که زوج‌ها حتما این کار را انجام دهند و متن کامل شروط عقدنامه را قبل از امضا کردن، بخوانند و یا حداقل آن را سریع مطالعه کنند. البته حساسیت ایجاد نمی‌کنیم که حتما اشکالی در آن وجود دارد، اما شناخت، همیشه خوب است.

مفاد عقدنامه، شرایطی را دارد که برابر با قوانین کشوری است که می‌توان گفت که مطمئنا به نفع جوانان است، اما گاهی شرایطی استثنایی برای برخی پیش می‌آید به این معنی که توافقاتی بین دختر و پسر صورت می‌گیرد. به همین دلیل بهتر است که شرط‌های متفاوت از مفاد عقدنامه را بخوانند تا بعدها مشکلی پیش نیاید.