به گزارش خبرنگار باشگاه جوانی برنا، مهر مادری در کرمانشاه، باعث شد تا مادری فرزند معلول خود را با فرغون و با پای پیاده به مدرسه برساند، آنهم مسیری به مسافت 4 کیلومتر که در رفت و برگشت می شود 8 کیلومتر؛ جالب است که این مادر می گوید حتی اگر فرزندم بخواهد به دانشگاه برود، او را پای پیاده می برم.

 فیلم مهرمادری این مادر را اینجا ببینید.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: