باشگاه جوانی برنا/ در روز نه دی از دیدن سیل مردم چه احساسی داشتی و حضور در این جمعیت برای تو چه خاطره ای داشت؟


حجت الاسلام صادق الهام، فرزند دکتر غلامحسین الهام:
در روز 9 دی روح اهل بیت دوستی ایرانی نشان داده شد و فراتر از بحث های سیاسی و جناحی، روح علوی و اهل بیتی مردم ظهور پیدا کرد. چیزی که می دیدم این بود و احساس محبت مردم نسبت به این خاندان که به هیچ عنوان از این محبت کنار نمی روند.

مساله ای که باعث شد مردم با این شکل به خیابان ها بیایند، از همین عشق و ارادت به امام حسین(ع) بود. در تاریخ نیز وجود دارد که اولین قیامی که برای خونخواهی سید الشهدا (ع) صورت گرفت، از طرف مردم سیستان ایران بوده است. تا امروز نیز همه مردم پای امام حسین (ع) و اهل بیت ایستاده اند و بیشترین مجالس عزاداری و ابراز حب اهل بیت در این سرزمین بوده و انشاء ا... تا قیام امام زمان (عج) بیشتر خواهد بود.

این مردم با هر ظاهری و اعتقادی از حضرت سیدالشهدا (ع) کوتاه نمی آیند و کوچکترین جسارتی را به اهل بیت و امام حسین (ع) نمی توانند بپذیرند. این روحیه در روحیه و خون ایرانیان جا گرفته است.

روز 9 دی به همراه پدرم از میدان آزادی به جمعیت ملحق شدیم. شور زیاد مردم و خشم آنها از به وجود آورندگان این حتک حرمت فراتر از بحث سیاسی بود. حتی مردان و زنانی با ظواهری که شاید در انتخابات جهت دیگری داشتند نیز آمده بودند و چنان خشمی داشتند که نشان می داد حضرت سید الشهدا (ع) فراتر از سیاسی بازی ها، در بین مردم ایران دارای ارزش هستند.

تمام لحظه ها و صحنه های روز 9 دی برای من خاطره است. پدرم در آن روز میان جمعیت بود و بنده نیز همراه او بودم. با دیدن جوان ها این فکر به ذهنم می رسید؛ این جوان ها که از دیدن توهین به پرچم امام حسین(ع) کوتاه نیامدند، اگر روز عاشورا در کنار امام حسین (ع) بودند قطعا اجازه نمی دادند آن وقایع اتفاق بیافتد.

نتیجه 9 دی این بود که هر کسی می خواهد در این مملکت کار کند نباید از اعتقادات مذهبی مردم عبور کند و باید خط های قرمز را رعایت کند. روح اهل بیت دوستی مردم ایران نیز قابل تحسین بود.***