باشگاه جوانی برنا/"شهین قربانی" کارآفرین جوان قزوینی با وجود جوان بودنش، مدیر عامل شرکت تعاونی بانوان تسنیم در قزوین است.

درباره کارآفرینی و اصول این کار که می پرسی می گوید: جوانان فقط باید به خودباوری برسند. یکی از مسایلی که در کارآفرینی وجود دارد این است که کاری نو و جدید ایجاد کنند چرا که با توجه به شرایط امروز جامعه، خلاقیت و کارهای نو یک نیاز است. وقتی جوانان به این خودباوری رسیدند باید شجاعت ورود به کار را داشته باشند و اعتماد به نفس مدیریت را در خودشان تقویت کنند.اگر کسی این نکات را رعایت کند مطمئناً در کارآفرینی موفق خواهد بود.


این کارآفرین جوان معتقد است که ادامه و پیشرفت کار هم اصولی دارد و ادامه می دهد: به نظرم اگر این شرایط وجود داشته باشد با هر سرمایه ای می توان کار را شروع کرد. می توان با کارهای کوچک شروع کرد و کم کم کار را توسعه داد. وقتی همه کارها را با هم انجام دهیم به نتیجه نمی رسد.

درباره رمز و راز پول ساز شدن کارآفرینی که می پرسی می گوید: امروز ایده های نو و طرح های جدید در عرصه های مختلف پولساز است. امروز عرصه طوری نیست که کارهای عادی جواب بدهد، چون عصر تکنولوژی پیشرفت است و ما باید پا به پای آن جلو برویم. وقتی نیاز جامعه هر روز پیشرفت می کند، مسلماًکارهای عادی جواب نخواهد داد. ایجاد کارهای نو و خلاق رمز موفقیت کار آفرین بوده و فکر و خلاقیت آدم ها پولساز است. وقتی خوب فکر کنید و همه جوانب کار را بسنجید، قطعا آن فعالیت هم پول ساز خواهد بود.


***