باشگاه جوانی برنا/"مرجان کلهر" نخستین زن محجبه شرکت کننده در مسابقات المپیک زمستانی کانادا و عضو تیم ملی اسکی بانوان ایران که با حجاب خود در این مسابقات، رسانه های غربی را به چالش کشید، در مورد حماسه 9 دی، روز پیوند عاشورایی امام و امت می‌گوید: با وجود این‌که سال‌های زیادی از واقعه عاشورا می‌گذرد، حسی که در میان مردم وجود دارد، قابل ستایش است. از واکنش مردم نسبت به حوادث و هتک حرمت به این واقعه عظیم، خوشحال شدم.***